Termeni și Condiții

1. DEFINIȚII ȘI TERMENI


VânzătorARTBUILDING PROPERTY MANAGEMENT SRL, cu sediul în București, Drumul Gura Caliței, nr. 4-32, Bl.4, sc.A, etaj 5, ap.70, Inmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului: Nr. J40/13859/2021, Cod Unic de Inregistrare: 44728481.


Cumpărator – persoana fizică/juridică sau orice entitate care își face un Cont în Site,  efectuează o Comanda în Site sau telefonic.


Client – persoană fizică/juridică care are sau obține acces la conținut prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către ARTBUILDING PROPERTY MANAGEMENT (telefonic, electronic, etc) sau în baza unui acord de utilizare existent între ARTBUILDING PROPERTY MANAGEMENT și acesta și care necesită crearea și utilizarea unui cont.


Utilizator – orice persoană fizică/juridică înregistrată pe Site, care prin finalizarea procesului de creare a Contului, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni și Condiții.

Cont – sectiunea din site formată dintr-o adresă de email și o parolă care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii și care conține informații despre Client/Cumpărător și istoricul acestuia în site (comenzi, facturi proforme, adrese de livrare, etc).


Site – domeniul
http://www.artbuilding.ro/ și subdomeniile acestuia.


Comanda – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzatorului, prin intermediul site-ului intenția sa de a achizitiona Bunuri și/sau Servicii de pe site.


Avans – Procent între 5-100% din valoarea comenzii, perceput în cazul comenzilor speciale, a importurilor de produse care nu sunt în stoc permanent.


Bunuri și servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comanda care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului ca urmare a comenzii.

Contract – reprezintă contractul la distanță încheiat între vânzător și cumpărător care nu necesită prezența fizică a niciuneia dintre părți. Acesta se consideră încheiat în momentul confirmării de către Vânzător a comenzii prin confirmarea disponibilității produsului. Confirmarea va fi transmisă fie prin email, fie telefonic de unul dintre operatorii magazinului online.

 

Conținut – Toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic. Conținutul oricărui email trimis Cumpărătorului de către Vânzător prin mijloace electronice sau orice alt mod de comunicare disponibil, fie direct, fie prin reprezentant. Date referitoare la Vânzător, detalii de contact sau de identificare juridică.

Newsletter – Mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv prin poșta electronică (email, SMS) asupra Bunurilor și serviciilor și/sau a promoțiilor desfășurate de Vânzător într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Vânzătorului cu referire la informațtiile conținute de acesta.


Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui Bun și/sau Serviciu de către ARTBUILDING PROPERTY MANAGEMENT, Cumpăratorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Vânzător, indiferent de modalitatea de livrare.


Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor așa cum sunt precizate în descrierea acestora.


 
2. DOCUMENTE CONTRACTUALE


2.1 Prin înregistrarea unei comenzi pe site, cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic/email) prin care vânzătorul își deruleaza operațiunile comerciale.


2.2 Notificarea primită de catre Cumpărător, după efectuarea Comenzii are rol de informare și nu reprezintă acceptarea automata a Comenzii. Acceptarea comenzii și încheierea contractului la distanță se face prin transmiterea unei notificări de confirmare comandă prin email sau telefonic de către un operator al Vânzătorului.


2.3 Pentru motive justificate, Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor și/sau serviciilor din Comandă. În cazul modificării cantității de Bunuri și/sau Servicii din Comandă, va anunța Cumpăratorul la adresa de email sau la numarul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii și va returna suma achitată dacă este cazul.


2.4 Contractul se consideră încheiat între vânzător și cumpărător în momentul primirii de către cumpărător de la vânzător, prin intermediul poștei electronice/sms/telefonic notificării de expediere a comenzii.


2.5 Pentru Comenzile ce urmează a fi ridicate de la sediul ARTBUILDING PROPERTY MANAGEMENT, rezervarea produselor este valabila pentru 72 de ore de la confirmarea comenzii și a disponibilității de către un reprezentant al vânzătorului prin intermediul poștei electronice/sms/telefonic.


2.6 Documentul și informațiile puse la dispoziție de către vânzător pe site vor sta la baza Contractului, în completarea acestuia fiind certificatul de garanție/conformitate emis de către vânzător sau un furnizor al acestuia pentru bunurile achiziționate.


2.7 Informațiile prezentate în site, precum prețuri, stocuri, sunt considerate Oferte. Prin plasarea unei comenzi, cumpărătorul accepta oferta, însa încheierea contractului la distanță se va face cum este indicat in pct 2.4.


2.8 Factura proformă este fie documentul primit de cumpărător pe email după plasarea comenzii în site, fie documentul transmis manual de către un operator al magazinului pentru comenzile de produse care nu se regăsesc în oferta online. Factura proformă nu este un document fiscal și nu ține loc de factură fiscală care se livreaza fie împreună cu coletul, fie prin email după expedierea comenzii.

2.9 Notele de transport (awb-uri sau avize de expediție) sunt documente care însoțesc coletele livrate prin curier rapid sau curier propriu. Ele nu reprezintă documente fiscale și nu țin loc de factură fiscală.


2.10 Certificatele de garanție (unde este cazul) însoțesc produsele în momentul livrării. În caz contrar, poate fi apelat departamentul de relații cu clienții pentru informații suplimentare.

2.11 La cererea expresă a clientului (unde este cazul) se emit certificate de conformitate, calitate si trasabilitate, în funcție de specificațiile producătorului/importatorului.


 
3. POLITICA DE VÂNZARE ONLINE3.1 Accesul în vederea efectuării unei Comenzii îi este permis oricărui Client/Cumpărător.

Pentru motive justificate ARTBUILDING PROPERTY MANAGEMENT își rezervă dreptul de a restricționa accesul Clientului/Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității Clientului/Cumpărătorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel Vânzătorul. În oricare dintre aceste cazuri, Clientul/Cumpărătorul se poate adresa Departamentului de Relații cu Clienții al ARTBUILDING PROPERTY MANAGEMENT, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor susmenționate.


3.1.1 Anularea Comenzilor datorită Erorilor de Listare


Ne rezervăm dreptul de a anula orice comandă care provine din erori de listare pe site-ul nostru, inclusiv, dar nu limitat la, listarea eronată a prețurilor produselor. Recunoaștem că astfel de erori pot crea inconveniențe, pentru care ne cerem scuze. Oricare ar fi natura erorii - fie că este vorba despre un preț afișat la 0 lei, fie că este un preț incorect din orice alt motiv - considerăm că aceasta constituie o bază validă pentru tratamentul produsului ca fiind nul și anularea comenzii.


Acceptând termenii și condițiile noastre la finalizarea comenzii, clienții își exprimă înțelegerea și acordul cu această politică, recunoscând posibilitatea apariției erorilor de afișare. Aceasta include acordul clar că ne rezervăm dreptul de a anula comenzi în urma identificării unor astfel de erori, așa cum este descris în această secțiune.


Ne angajăm să asigurăm precizia informațiilor prezentate pe site-ul nostru și să intervenim prompt pentru corectarea oricăror erori odată ce sunt identificate, în scopul de a minimiza orice impact negativ asupra clienților noștri. În cazul anulării unei comenzi conform acestei politici, ne propunem să informăm clienții afectați în cel mai scurt timp posibil și să oferim asistență suplimentară dacă este necesar.


3.2 Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea directă cu acesta sau prin adresele menționate la secțiunea Contact din site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru acestea.


3.3 În cazul unui volum de trafic neobișnuit de mare provenit din partea unei rețele de internet, ARTBUILDING PROPERTY MANAGEMENT își rezervă dreptul de a cere Clienților/Cumpărătorilor introducerea manuală a codurilor de validare de tip captcha, în vederea protejării informației din cadrul Site-ului.


3.4 ARTBUILDING PROPERTY MANAGEMENT poate publica pe site informații despre bunuri și/sau servicii și/sau promoții practicate de către acesta sau de oricare alt terț cu care vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.


3.5 Toate tarifele aferente Bunurilor și/sau Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON) și includ TVA.


3.6 În condițiile prevăzute de lege, prețul Bunurilor afișat pe Site include toate taxele legale.


3.7 În cazul plăților online Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând dar nelimitându-se la: comisioane de plată cu cardul sau comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care sunt percepute de banca emitentă a cardului. Responsabilitatea pentru acesta acțiune o poartă numai Cumpăratorul.


3.8 Toate informațiile folosite pentru descrierea Bunurilor și/sau Serviciilor disponibile pe site (imagini statice/dinamice/prezentări multimedia, descrieri de produs, specificații, etc) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

3.9 După achiziționarea unui Bun sau Serviciu, clientului i se poate cere prin email înscrierea unui review legat de bunul/serviciul achiziționat. Solicitarea va fi transmisă către adresa de email înscrisă de Cumpărător în Cont. În acest fel, Cumpărătorul poate contribui la informarea altor posibili utilizatori/clienți/cumpărători de pe site. Vânzătorul nu este responsabil de informațiile cuprinse în review-uri.

4. CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA

 

Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru produse/servicii ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul expres al acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale, indiferent de terțul care furnizează serviciul.


5. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ5.1 Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice/dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a ARTBUILDING PROPERTY MANAGEMENT și a furnizorilor săi, fiindu-le rezervate toate drepturile obțtinute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare/publicare).


5.2 Clientului/Cumpărătorului nu îi este permisă copierea/distribuirea/publicarea/transferul către terțe părți, modificarea și/sau alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de ARTBUILDING PROPERTY MANAGEMENT, includerea oricărui conținut în afara site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al ARTBUILDING PROPERTY MANAGEMENT asupra Conținutului, precum și participarea la transferul/vânzarea/distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea, afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al ARTBUILDING PROPERTY MANAGEMENT.


5.3 Orice conținut la care Clientul/Cumpărătorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența Documentului, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între ARTBUILDING PROPERTY MANAGEMENT și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea ARTBUILDING PROPERTY MANAGEMENT cu referire la acest Conținut.


5.4 Clientul/Cumpăratorul poate copia, transfera și/sau utiliza Conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile Termenilor și Condițiilor.

5.5 În cazul în care ARTBUILDING PROPERTY MANAGEMENT oferă Clientului/Cumpărătorului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Clientul/Cumpărătorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite.

5.6 Niciun Conținut transmis către Client sau Cumpărator, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea ARTBUILDING PROPERTY MANAGEMENT și/sau al angajatului/prepusului ARTBUILDING PROPERTY MANAGEMENT care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care acesta există, față de respectivul Conținut.


5.7 Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl insoțește, în cazul în care acesta există.


6. COMANDA


6.1 Orice produs incarcat pe magazin online poate fi comandat prin ajutorul iconitei cu carucior de pe fisa de date al produsului. Prin apasarea iconitei cu carucior din dreapta, produsul in cauza ajunge in cosul virtual de cumparaturi. Produsele din cosul virtual de cumparaturi pot fi vizualizate oricand, daca faceti click pe iconul cosului situat in dreapta sus a paginii de web.


6.2 Aici aveti posibilitatea sa stergeti eventualele produse nedorite, respectiv aici puteti defini cantitatea de produse din care doriti sa cumparati mai multe bucati. Daca ati facut setarile necesare si toate produsele au intrat in cos, completati datele dvs.si apasati butonului "Finalizeaza Comanda".


6.3. Dupa efectuarea comenzii in magazinul virtual, veti primi un email automat la adresa de mail indicata de Dvs., care nu se considera oferta, acesta confirma numai inregistrarea comenzii reusite si trimiterea mai departe catre Vanzator. In baza acestora, colegii nostri, in timpul orelor de program, vor lua legatura cu dumneavoastra prin intermediul posibilitatilor de contact indicate de dumneavoastra.
 
6.4. Cumparatorul ia la cunostinta ca, dupa efectuarea comenzii de pe portal, si dupa confirmarea telefonica de catre un angajat al Vanzatorului, intervine un contract de vanzare-cumparare, respectiv de livrare incheiat verbal pentru produsul comandat. In masura in care, momentan produsul respectiv nu se gaseste in stoc, vom indica prin telefon o data la care asteptam sosirea produslui in cauza. Va rugam sa confirmati acceptul acestei date printr-un raspuns trimis prin e-mail, iar in cazul in care data respectiva nu va este convenabila, va rugam sa ne semnalizati si acest lucru, si veti avea posibilitatea sa renuntati la produslul comandat.

6.5.  Comanda telefonica se face telefonand la unul din numerele afisate pe site. 

 

6.4. Comanda prin email


In sectiunea “Formular de comanda” puteti trimite comanda dvs folosind “formularul de contact” sau direct la adresa de email comercial@artbuiding.ro. Specificati codurile si denumirile produselor pe care le doriti, completati datele dumneavoastra si apoi faceti clic pe butonul "Trimite".

 

Pretul produselor:


Toate preturile afisate pe site sunt in Ron si contin TVA. Ofertele si produsele prezentate pe site-ul http://www.artbuilding.ro// sunt disponibile în limita stocului.

Preturile produselor prezentate pe http://www.artbuilding.ro/ pot fi modificate fara o comunicare prealabila.

 7. POLITICA DE RETUR

BUNURI/SERVICII ȘI CLIENȚI/CUMPĂRĂTORI PENTRU CARE NU SE ASIGURĂ DREPTUL DE RETRAGERE

 

Clienții persoane fizice pot solicita returnarea produselor comandate şi livrate deja în termen de maxim 14 zile calendaristice de la recepţionarea acestora. Pentru aceasta vă rugăm să ne comunicaţi numele, adresa şi numărul comenzii dumneavoastră, asigurând astfel o bună desfăşurare a procedurii de retur. Cererea de retur se face în scris, prin e-mail sau fax, declarând motivul returului şi modalitatea de retur.

 

Returnarea produselor se acceptă de către ARTBUILDING PROPERTY MANAGEMENT numai dacă sunt respectate următoarele condiţii:

 

1.  Produsele sunt sigilate în ambalajul original, găsindu-se în aceeaşi stare în care erau la momentul livrării acestora către dumneavoastră; această verificare este efectuată în depozitele   ARTBUILDING PROPERTY MANAGEMENT în momentul recepţiei returului. Ambalajele nu trebuie sa fie zgâriate, rupte sau deformate;

 

2.  La livrarea produselor se trimite si certificatul de garanție (in original);

 

3.  Toate costurile pentru transportul produselor returnate la depozitele ARTBUILDING PROPERTY MANAGEMENT sunt suportate exclusiv de către dumneavoastră. În cazul în care cumpărătorul nu achită acest transport în momentul returului, ARTBUILDING PROPERTY MANAGEMENT îşi rezervă dreptul de a reţine costurile de transport din valoarea produselor care urmează a fi returnate.

 

În cazul acceptării unui retur de produse, ARTBUILDING PROPERTY MANAGEMENT va emite o factură "storno", în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în momentul recepţionării produselor în depozitul propriu. În maxim 30 de zile calendaristice de la recepţionarea produselor în depozit ARTBUILDING PROPERTY MANAGEMENT va returna cumpărătorului valoarea produselor conform condiţiilor din prezentul document.

 

Restituirea sumelor provenite din serviciul de retur se va face în următoarele condiții:

 

1.  Pentru sumele achitate prin card bancar sau ordin de plată, restituirea se va face prin virament bancar, în contul bancar din care s-a efectuat plata sau în contul bancar indicat de client prin cererea de retur;

 

Atenţie!

 

Produsele care se aduc numai in urma unei comenzi speciale, nu se pot returna.

 

Produsele trebuie să fie returnate în stare bună şi fără ca ambalajul original să fi fost deteriorat sau desfăcut în orice fel. În momentul desfacerii ambalajului se consideră că aţi acceptat produsul ca fiind potrivit nevoilor dumneavoastră şi nu mai poate fi returnat decât în cazul în care se constată de către un reprezentant al firmei noastre că produsul prezintă defecţiuni de fabricaţie.

 

Atenție !

 

Conform legislatiei in vigoare, respectiv O.G. 34/2014, renuntarea la cumparare este aplicabila doar clientilor persoane fizice si numai in cazul produselor livrate prin curier. 

 

PFA-urile și persoanele juridice nu beneficiază de dreptul de retur în 14 zile. ANPC-ul nu intervine într-un contract între o persoană juridică și un magazin, acolo se consideră ca la orice alt contract încheiat între două firme și problemele se rezolvă la tribunal pe spețe de drept comercial.

 

8. CONFIDENȚIALITATE


8.1 Informațiile de orice natură furnizare de către Cumpărător/Client, Vânzătorului vor rămâne în proprietatea vânzătorului.


8.2 Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi facută de Cumpărător/Client cu privire la Comandă/Contract făra consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.


8.3 Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți Vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu aceste idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați transmis prin intermediul Site-ului.


8.4 Prin înscrierea în baza de date ARTBUILDING PROPERTY MANAGEMENT, Clientul/Cumpăratorul își ofertă consimțământul expres, în limitele legislației în vigoare, de a fi contactat de către terți, parteneri ARTBUILDING PROPERTY MANAGEMENT, furnizori de servicii de marketing, agenții de stat, guvernamentale sau asociații din domeniul asigurărilor, atunci când legislația specifică prevede acest lucru, alte companii cu care ARTBUILDING PROPERTY MANAGEMENT poate dezvolta programe comune de ofertare pe piața Bunurilor și/sau Serviciilor, etc.9. PUBLICITATE9.1 Newsletterele ARTBUILDING PROPERTY MANAGEMENT sunt transmise prin intermediul partnerilor specializați și agreați de ARTBUILDING PROPERTY MANAGEMENT. Astfel, sunt asigurate confidențialitatea și securitatea informațiilor.


9.2 În momentul în care, Clientul își creează un Cont pe Site, are posibilitatea să își exprime acordul cu privire la primirea de Newslettere. Opțiunea cu privire la acordul emis de către Client poate fi modificată în orice moment, prin contactarea ARTBUILDING PROPERTY MANAGEMENT în acest sens, sau folosirea link-ului Dezabonare din corpul Newsletterului.


9.3 Renunțarea la primirea Newsletterului de către Client sau Cumpărător se face în orice moment folosind link-ul dedicat de dezabonare din cadrul oricarui Newsletter.


9.4 Renunțarea la primirea Newslettere-lor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru prezentul Document.

 
10. FACTURARE – PLATA


10.1 Prețurile Bunurilor și Serviciilor afișate în cadrul site-ului
http://www.artbuilding.ro/ includ TVA conform legislației în vigoare.


10.2 Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în confirmarea comenzii, fie în email-ul transmis de către un operator, fie telefonic de către un reprezentat al Vânzătorului. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factura pentru Bunurile/Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.


10.3 Vânzătorul nu este responsabil pentru informațiile greșite de facturare transmise de Cumpărător.

10.4 Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factura aferenta Comenzii ce conține Bunuri și/sau Servicii vândute de ARTBUILDING PROPERTY MANAGEMENT în format fizic atașată coletului cu produsele comandate, sau electronic prin poșta electronică, la adresa de email menționata de Cumpărător în Contul său.


10.5 Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori datele din Contul său și de a accesa informațiile și documentele aferente fiecărei Comenzi, existente în Cont.


10.6 Prin transmiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin transmiterea acestora prin intermediul poștei electronice, la adresa de email menționată în Contul său.


10.7 În cazul în care aceste informații nu vă sunt transmise în termen de 48 (patruzeci și opt) de ore prin email, vă rugăm să ne sesizați acest aspect pe adresa de email: comercial@artbuiding.ro

10.8 Pentru plata prin card, datele cardului de plată al Clientului/Utilizatorului/Cumpărătorului nu vor fi accesibile ARTBUILDING PROPERTY MANAGEMENT și nici nu vor fi stocate de Vânzător sau de către procesatorul de plăți integrat în Site, ci doar de către instituția de autorizare a Tranzacției sau o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei identitate Clientul/Utilizatorul/Cumpărătorul va fi informat, anterior introducerii datelor.


10.9 În anumite cazuri, pentru menținerea securității Tranzacțiilor, la înregistrarea Comenzii, Cumpărătorului i se va solicita să autorizeze plata prin reintroducerea parolei aferente Contului sau utilizarea amprentei digitale in cazul terminalelor mobile care au această facilitate.

10.10 Pentru motive de securitate a Tranzacțiilor, Clientul/Utilizatorul/Cumpărătorul este sfătuit să nu rămână logat pe site și să nu seteze opțiunea de logare automată de pe dispozitivele mobile. Divulgarea parolei de acces în cont nu este permisă și se recomandă folosirea unei parole cu caractez puternic de securitate (de ex: să conțină cel puțin opt caractere, incluzând litere mari, litere mici, cifre și caractere speciale).


10.11 Condiții de Plată și Termeni și Condiții pentru Produsele HVAC - În cazul în care un produs HVAC este adus pe bază de precomandă direct de la fabrică, solicităm achitarea unui avans. Avansul reprezintă un angajament ferm din partea clientului pentru achiziționarea produsului solicitat.


10.12 Renunțarea la Comandă - În situația în care clientul decide să renunțe la comandă după efectuarea precomenzii și plata avansului, acesta va pierde integral suma achitată ca avans. Această măsură este necesară pentru a acoperi costurile și pierderile asociate cu procesarea și gestionarea precomenzilor.11. LIVRAREA BUNURILOR


11.1 Vânzătorul se obligă să livreze bunurile în sistem de curierat door-to-door către Cumpărător, prin curieri proprii sau ridicarea de la sediul ARTBUILDING PROPERTY MANAGEMENT, conform opțiunii Clientului.


11.2 Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzatoare a Bunurilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare – note de transport (awb/aviz de expediție).


11.3. Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor și/sau Serviciilor numai pe teritoriul României.


 
12. AVANSURI


12.1 Produsele achitate cu avans aflate în situatia Comenzilor Speciale se consideră că intră sub incidența Art 16, punctul d. din OUG 34/2014 cu modificările ulterioare, Legii nr 157 din 22 iunie 2015: furnizarea de produse confecționate după specificațiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar și sunt considerate produse la care nu se poate invoca dreptul de retur.


 
13. GARANȚII


13.1 Toate bunurile comercializate de către ARTBUILDING PROPERTY MANAGEMENT (cu excepția celor resigilate) beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. Bunurile sunt noi (excepție făcând cele resigilate), în ambalaje originale și provin din surse autorizate de fiecare producător în parte.


13.2 În cazul Bunurilor vândute și livrate de ARTBUILDING PROPERTY MANAGEMENT, certificatele de garanție/conformitate, fie sunt emise direct de producător, fie sunt emise de catre importatori.


13.3 Garanțiile pot fi transmise alături de produse în colet, fie în format electronic după livrarea bunurilor. În ambele variante, garanția este valabilă începând cu data livrării.

 

13.4 In cazul in care garantia nu v-a fost transmisa nici fizic nici electronic in 48 (patruzeci si opt) ore de la livrare, va rugam sa ne sesizati acest aspect fie pe email la adresa comercial@artbuiding.ro


13.5 In cazul certificatelor de garantie emise de producatori sau importatori, Bunul reclamat defect in perioada de garantie trebuie prezentat direct la cel mai apropiat centru de service mentionat in certificat. Acest centru autorizat de producator va prelua intreaga responsabilitate a rezolvarii garantiei. Lipsa certificatului de garantie al Bunului trebuie semnalata in maxim 48 (patruzeci si opt) ore de la receptionarea produselor, conform specificatiilor de la punctul 12.4.


 
14. TRANSFERUL PROPRIETĂȚII BUNURILOR


14.1 Proprietatea asupra bunurilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea Cumpărătorului în locația indicată în Comandă, înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală, în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului. Conform Art. 20 din OUG 34/2014 cu modificările Legii nr 157/22.06.2015, riscul de deteriorare sau pierdere a produsului este transferat consumatorului în momentul în care acesta sau o parte terță desemnată de acesta, alta decât transportatorul, intră în posesia fizică a produselor.


15. RĂSPUNDERE


15.1 Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor și Serviciilor după livrare și în special pentru pierderea acestora.


15.2 Prin crearea și utilizarea Contului, Clientul/Utilizatorul/Cumpărătorul își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (user și parola) și pentru gestionarea accesării Contului și, în măsura permisă de legislatia în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului său.


15.2 Prin crearea Contului și/sau utilizarea Conținutului și/sau plasarea Comenzilor, Clientul/Utilizatorul/ Cumpărătorul accepta în mod expres și fără echivoc Termenii și condițiile Site-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Site-ului, existența la data creării Contului și/sau utilizării conținutului și/sau la data plasării comenzii.


15.3 Ulterior creării Contului, utilizarea Conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și Condițiilor Site-ului și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor și Condițiilor Site-ului.


15.4 Termenii și Condițiile Site-ului pot fi modificate oricând de către ARTBUILDING PROPERTY MANAGEMENT, aceștia fiind opozabili Clienților/Utilizatorilor/ Cumpărătorilor de la data afișării în Site. Acceptarea Termenilor și Condițiilor Site-lui se confirmă prin bifarea checkbox-ului corespunzăator din Site și/sau prin trimiterea Comenzii și/sau prin efectuarea unei plăți online.16. ÎNSCRIEREA DE REVIEW-URI, COMENTARII, INTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI


Înscrierea de Review-uri, Comentarii, Întrebări și Răspunsuri se poate face, de către Utilizatori/Clienți/Cumpărători, în secțiunile “Întrebările și răspunsurile clienților” și “Review-uri”. Informațiile înscrise pot fi atât pozitive, cât și negative, și se vor referi la caracteristicile și modul de folosire al unui produs sau serviciu.


În momentul înregistrării unui anumit Review/Comentariu/Întrebare/Răspuns pe Site, Utilizatorii/Clienții/Cumpărătorii acorda Vânzătorului o licență neexclusivă, perpetuuă, irevocabilă, nelimitată teritorial și dau dreptul Vânzătorului de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, distribui și de a afișa acest conținut.


Fiecare Utilizator/Client/Cumpărător, în momentul înscrierii de Review/Comentariu/Întrebare/Răspuns în secțiunile menționate, se angajează să respecte următoarele reguli:

 

 16.1 să facă referiri doar la caracteristici și/sau modul de utilizare al unui anumit produs sau serviciu, evitând informații legate de aspecte ce se pot schimba (preț sau oferte promoționale) sau informații care țin de modul desfășurării Comenzii;


16.2  să folosească doar limba română. Sunt permise și cuvintele sau expresiile care, deși nu sunt considerate românești, sunt de largă utilizare în toate mediile referitoare la domeniul respectiv;


16.3    să utilizeze un limbaj corespunzător, neofensator, fără termeni care pot jigni sau afecta oricare alt Utilizator/Client/Cumpărător;


16.4    să se asigure că informațiile introduse de ei sunt realiste, corecte, neînșelătoare și în conformitate cu legile aplicabile, respectând astfel inclusiv drepturile altor părți, drepturile de autor, de marcă comercială, de licență sau alte drepturi de proprietate, publicitate sau intimitate;


16.5   să folosească această facilitate doar pentru a comunica sau a obține detalii suplimentare referitoare la un anumit  produs sau serviciu de pe Site fără a face referire către alte firme ce promovează vânzarea și cumpărarea de produse sau servicii;


16.6     să nu furnizeze sau să solicite, în niciun mod și în nicio măsură, date personale (detaliile de contact, informații despre adresa de livrare sau de domiciliu, numere de telefon, adrese de email, nume și/sau prenume, etc.) sau orice altă informație care poate determina dezvăluirea acestor date personale;


16.7     să nu înscrie informații și/sau detalii despre URL-uri (legături) din alte site-uri comerciale ce desfășoară aceeași activitate comercială ca și Vânzătorul;


16.8    să nu încerce fraudarea serviciilor puse la dispoziție de către  Vânzător sau să înscrie Review-uri/Comentarii/Întrebări/Răspunsuri care să conțină materiale de natură publicitară;


16.9     să nu utilizeze Review-ul/Comentariul/Întrebarea/Răspunsul ca mijloc de comunicare cu Vânzătorul, în acest sens se vor folosi datele de contact ale Vânzătorului înscrise pe Site.

 
Pe lângă o evaluare realist, criticăa, în momentul înscrierii unui Review,  Utilizatorul/Clientul/ Cumpărătorul va adauga și un Rating relevant pentru produsul sau serviciul aferent. Review-urile, împreună cu Rating-urile corespunzătoare lor, vor influența Rating-ul general al produsului sau serviciului, număr care apare între paranteze lângă titlul acestora. Astfel, un Review însoțit de un Rating mare duce la o creștere a Rating-ului general, iar un Review însoțit de un Rating mic duce la o scădere a  Rating-ului general.

 
Când un Review/Comentariu/Întrebare sau Răspuns este semnalat de către un Utilizator/Client/Cumpărător ca având un conținut inadecvat, dintr-o perspectivă strict subiectivă, acest conținut este examinat cu atenție de către Vânzător pentru a determina dacă încalcă Termeni și Condițiile Site-ului.


În cazul în care  Vânzătorul constată încălcarea Termenelor și Condițiilor în mod repetat, acesta își rezervă dreptul de a suspenda posibilitatea Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului de a înscrie Review-uri/Comentarii/Întrebări sau Răspunsuri în secțiunile “Întrebări și răspunsuri ale clienților” și “Review-uri”.


Pentru sesizări sau reclamații legate de Bunul și/sau Serviciul achiziționat, Cumpărătorii au la dispoziție formularul de sesizări din cadrul Site-ului. Termenul maxim de soluționare a reclamațiilor sau sesizărilor este de 30 de zile calendaristice de la primirea acestora.


17. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


17.1 ARTBUILDING PROPERTY MANAGEMENT SRL certifică faptul că va respecta drepturile conferite Regulamentul European GDPR, a Legii nr. 365/2002 privind comerțul electronic, precum și a Ordonanței nr. 130/2000 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță cu modificările ulterioare.


http://www.artbuilding.ro/ este un site care aparține ARTBUILDING PROPERTY MANAGEMENT SRL, o societate cu răspundere limitată, constituită și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul social în București, Drumul Gura Caliței, nr. 4-32, Bl.4, sc.A, etaj 5, ap.70, Inmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului: Nr. J40/13859/2021, Cod Unic de Inregistrare: 44728481.


17.2  Conform cerințelor Regulamentului European GDPR pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, ARTBUILDING PROPERTY MANAGEMENT are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi.


17.3 Scopul colectării datelor este: informarea Clienților/Cumpărătorilor privind situația Contului lor, informarea  Cumpărătorilor privind evoluția și starea Comenzilor, evaluarea  Bunurilor și Serviciilor oferite, activității comerciale, de promovare a  Bunurilor și Serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul  Clientului/Cumpărătorului. Pentru mai multe detalii, poate fi consultată Politica de Cookie-uri.17.4 Prin citirea Documentului ați luat la cunostinta faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor.


17.5 Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa- București, Drumul Gura Caliței, nr. 4-32, Bl.4, sc.A, etaj 5, ap.70, în atenția ARTBUILDING PROPERTY MANAGEMENT SRL vă puteți exercita, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, să vi se confirme faptul că datele personale sunt sau nu prelucrate.


17.6 Informațiile Cumpărătorului cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchetul General, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

 

18. FORȚA MAJORĂ


18.1. Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.


18.2.  Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.


 
19. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICTIA


Prezentul Contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între ARTBUILDING PROPERTY MANAGEMENT și Clienți / Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.